29 April, 2013 02:12

de Criticul Foto

O imagine excelentă: secretarul general al partidului în vizită de lucru. Remarcați privirea neregizată a activiștilor de partid care vor să afle mai multe despre înțelesurile ascunse ale cuvîntării de la al 9lea congres al partidului.